Thời sự tổng hợp

Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018.

 Sáng ngày 29/11/2018, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ để nghe các đơn vị cáo cáo kết quả hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Tại buổi họp đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019,  Báo cáo Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KN, TC năm 2018, báo cáo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019...

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Thành phố thực hiện trong bối cảnh kinh tế - xã hội cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 giảm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số tồn kho cao; ngành chăn nuôi khủng hoảng thừa,…. đã tác động không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố có sự tăng trưởng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) ước tăng 8,32% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,37%; các ngành dịch vụ tăng 7,85%; Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong những năm qua, Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo, hàng tháng, hàng quý tổ chức họp nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, từ đó tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Trong năm 2018 (tính từ 16/11/2017 đến ngày 31/10/2018), tổng số có 271 lượt với 297 người đến Nơi tiếp công dân của UBND thành phố với 73 ý kiến phản ảnh, trình bày. Nội dung phản ánh của công dân tại các kỳ tiếp công dân đã được Chủ tịch UBND thành phố xử lý, giao các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, phường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Về vấn đề giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, Trong năm 2018, UBND thành phố đã xem xét, giải quyết, 13/31 đơn, còn lại 18 đơn UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết..

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã và đang được UBND thành phố quan tâm thực hiện. Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đang tiến hành khám tuyển sức khỏe cho các thanh niên để lựa chọn những công dân có đủ sức khỏe và tiến hành các bước tuyển chọn theo đúng luật định đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn công dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại phiên họp, các đại biểu đã  nhất trí với các nội dung báo cáo tại phiên họp và đóng  góp một số ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng tài chính- Kế hoạch- đơn vị tham mưu xây dựng báo cáo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo, đánh giá đầy đủ tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đề nghị các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019.

Lan Phương

Ngày đăng: 29/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*