Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan trực thuộc Trung ương, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu thành phố Phúc Yên có các đồng chí: đồng chí Đoàn Văn Tiến – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí UVBTV thành ủy; Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và đảng viên của thành phố.

Tại điểm cầu thành phố Phúc Yên

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Các nghị quyết, quy định, kết luận hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án giới thiệu những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 gồm: Quy định số 08 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngay sau hội nghị này, các đại biểu tại điểm cầu thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, viết bài thu hoạch thể hiện quan điểm, nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, giải pháp Hội nghị Trung ương 8 đề ra, đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương nhằm thực hiện tốt các nội dung cốt lõi trong các nghị quyết, quy định, kết luận, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo.

Việt Trung

Ngày đăng: 23/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*