Thời sự tổng hợp

Kiểm tra, khao sát việc thực hiện Nghị định 84/2015/NĐ-CP về hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng

Sáng ngày 03/10/2018, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã có buổi kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư ại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Phúc Yên. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam;  Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc; Lưu Văn Giang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Phúc Yên. Cùng dự có các đồng chí thường trực UBMTTQ tỉnh, thành phố và Chủ tịch MTTQ, thành viên Ban giám sát đầu tư công đồng các xã, phường trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Hình tại buổi kiểm tra

Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính với 10/10 Ban GSĐTCĐ do Ban Thanh tra nhân dân đảm nhiệm với tổng số 90 thành viên. Ban GSĐTCĐ thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban GSĐTCĐ các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện 24 cuộc giám sát. Nội dung các cuộc giám sát rất đa dạng, giám sát thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn như: giám sát xây dựng trạm y tế, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng nhà đa năng các trường học, giám sát làm đường giao thông…Nhìn chung về tổ chức hoạt động của Ban GSĐTCĐ ổn định và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và phạm vi giám sát, hoạt động của ban được thực hiện thường xuyên, Nhiều ý kiến tham gia đề xuất của Ban có hiệu quả thiết thực, nhất là giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, Ban GSĐTCĐ của các xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại và gặp nhiều khó khăn: tính nhiệt tình trong công tác và nghiệp vụ chuyên môn chưa sâu; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân một số nơi về GSĐTCĐ còn coi nhẹ; chính sách đối với người làm GSĐTCĐ còn chưa đảm bảo…

Tại buổi giám sát, Chủ tịch MTTQ, thành viên Ban GSĐTCĐ các xã, phường đã có nhiều kiến nghị, đề xuất và đưa ra những khó khăn gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ GSĐTCĐ. Các đại biểu đã đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nên để Ban thanh tra nhân dân kiêm nhiệm Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động theo nhiệm kỳ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc để tạo thuận lợi trong hoạt động giám sát và việc bầu, giới thiệu thành viên ban giám sát đầu tư cộng đồng nên quy định linh hoạt phù hợp điều kiện thực tế ở mỗi địa phương.

Thông qua buổi làm việc, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tiếp thu những kiến nghị đề xuất của các đại biểu  và đây sẽ là cơ sở để Đoàn công tác trình Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Lan Phương

Ngày đăng: 03/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*