Tin kinh tế

Hội Nông dân thành phố Phúc Yên góp 715 triệu đồng, hiến gần 18.000m2 đất xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thành phố Phúc Yên đã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chương trình, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong 5 năm (2012-2018), các cấp Hội nông dân thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết phát triển sản xuất cho hội viên; vận động đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, phối hợp mở các lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho hội viên nông dân; ký cam kết áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề cho 420 hội viên, trong số đó đã giải quyết việc làm cho 57 người, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 2,26%.

Góp phần hoàn thành tiêu chí Văn hóa, tiêu chí Y tế, những năm qua, các cấp Hội tập trung vận động các gia đình hội viên tham gia đăng ký và thực hiện chỉ tiêu xây dựng gia đình nông dân văn hóa; hướng dẫn và vận động hội viên nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đồng thời, tích cực trong các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao tiêu chí An ninh trật tự trên địa bàn.

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội nông dân toàn thành phố đã huy động đóng góp được 715 triệu đồng, 1.650 ngày công; hiến gần 18.000m2 đất; tham gia làm mới, sửa chữa 37,3 km đường giao thông nông thôn để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác.

Nguồn Hồng Yến - www.vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 04/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*