Thời sự tổng hợp

Giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 27/7/2018, Thường trực Thành ủy Phúc Yên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp

Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, công tác nội chính của thành phố thời gian qua tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.v Các ngành nội chính của thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đẩm bảo; làm tốt công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực như dân tộc tôn giáo, an ninh nông thôn. Công tác quân sự, quốc phòng được củng cố. Các cơ quan bảo vệ pháp luật có sự phối kết hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, số lượt công dân và số lượng đơn, thư khiếu nại tố cáo giảm, chủ yếu là các kiến nghị, đề nghị liên quan đến nội dung cũ đang được các cơ quan xem xét, giải quyết.

Công tác phòng, chống tham nhũng cũng được Thành ủy, UBND thành phố cùng các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện tốt. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị, địa phương; phân tích, làm rõ những nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối nội chính cần chủ động tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tập trung phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Lan Phương

Ngày đăng: 27/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*