Thời sự tổng hợp

UBND thành phố Phúc Yên họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018

Sáng ngày 28/6/2018, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, UBND thành phố đã cho ý kiến và thông qua các nội dung báo cáo: Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo công tác ANTT trên địa bàn; Báo cáo tình hình vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trong tháng 06/2018 và kế hoạch trả đất dịch vụ cho nhân dân…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018, Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 265,2 tỷ đồng tăng 3,31% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng  ước đạt 40.736,6 tỷ đồng, tăng 9,25% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.002 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư XDCB tiếp tục được xiết chặt theo luật Đầu tư Công, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phân bổ vốn và quyết toán dự án hoàn thành. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý đất đai tiếp tục được chấn chỉnh, xác định rõ trách nhiệm, đã xử lý kịp thời hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; từng bước giải quyết làm giảm số lượng vụ việc tồn đọng, kéo dài. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Và đặc biệt, Phúc Yên đã chính thức trở thành thành phố theo quyết định số 484 của Ủy ban thường vụ quốc quốc vào ngày 7/2/2018.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị bổ sung thêm một số kết quả, nêu lên những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục nhằm hoàn chỉnh báo cáo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phòng Tài chính- Kế hoạch, đơn vị tổng hợp báo cáo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo; các phòng ban, đơn vị; UBND các xã, phường rà soát các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực, có giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm 6 tháng cuối năm, đồng thời chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cấp đất dịch vụ cho nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường nhằm giải quyết tốt nhiệm vụ, xây dựng Phúc Yên văn minh, giàu mạnh./.

Lan Phương

Ngày đăng: 29/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*