Thời sự tổng hợp

UBND thành phố Phúc Yên tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018

Sáng ngày 24/4/2018, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo kế hoạch phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2018; Báo cáo tiến độ thực hiện công tác đầu tư XDCB và giải quyết nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố; Báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá đất trên địa bàn; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 71 ngày 03/6/2015 của UBND về tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đổi mới công tác đầu tư XDCB trong lĩnh vực GD&ĐT.

Theo báo cáo của các đơn vị, trong những tháng đầu năm, Phòng Tài nguyên  - Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã, phường tiến hành đấu giá thành công 25 lô đất với tổng diện tích 3.203,1m­2 với tổng số tiền thu về trên 12 tỷ đồng. Về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất ở tất cả các cấp học, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia có chuyển biến mạnh mẽ, đến nay 100% các trường học trên địa bàn thành phố đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Tại buổi họp các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các nội dung thông qua tại phiên họp, đồng thời đóng góp các ý kiến, tập trung vào các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND  thành phố kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng Kinh tế, QLĐT, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên, UBND các xã, phường rà soát lại các hạng mục cần thiết phải bổ sung để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão và TKCN năm 2018 tại đơn vị, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/5/2018;  Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các khu đất dịch vụ tại các xã, phường, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo công tác đấu giá QSD đất, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường tập trung công tác chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong tình hình mới./.

                                                                 Nguyễn Hiền 

Ngày đăng: 02/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*