Tin Văn hóa - Xã hội

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Phân đường Việt Thành Karate - do Shotokan Việt Nam 06/03/2018

Chiều ngày 04/3/2018, Phân đường Việt Thành Karate - do Shotokan Việt Nam tại phường Xuân Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (04/3/1993 - 04/3/2018)....