Thành ủy Phúc Yên

 
Hệ thống chính trị

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Văn Mạnh

Bí Thư Thành ủy

2

Đỗ Tràng Quảng

PBT TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

3

Đoàn Văn Tiến

PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4

 

 

5

Lê Văn Tân

UVTV, PCT UBND 

6

Nguyễn Văn Bằng

UVTV, Trưởng BTC

7

Đinh Mạnh Hùng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

8

Hoàng Trọng Lợi

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo

9

Lưu Văn Giang

UVTV, Chủ tịch MTTQ - Trưởng ban Dân vận

10

Lê Xuân Trường

UVTV, CHT  BCH Quân sự

11

Phan Tiến Dũng

UVTV, Trưởng Công an

12

 

 

13

Lê Mạnh Linh

Chánh văn phòng

14

Nguyễn Thanh Bình

 Trưởng phòng LĐTB&XH

15

Nguyễn Danh Bình

Phó CN UBKT

16

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

BTĐU phường Tiền Châu

17

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Ban Dân vận

18

Hà Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch hội Phụ nữ

19

Đàm Thị Thu Hà

Chủ tịch LĐLĐ

20

Nguyễn Đăng Hải

Bí thư Đoàn TN

21

Nguyễn Thu Huyền

Trưởng phòng Tư pháp

22

Đào Anh Dũng

PCT UBND

23

Đặng Việt Phú

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

24

Nguyễn Tiến Thông

Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra

25

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Trưởng Ban Tổ Chức

26

Nguyễn Hồng Thái

PBT - CT UBND phường Trưng Nhị

27

Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch HND

28

 

 

29

Vũ Quốc Bình

Chánh án Tòa án ND

30

Trương Ngọc Lương

Phó Viện trưởng VKS ND

31

Nguyễn Huy Hải

GĐ Công ty MT&DVĐT

32

Nguyễn Văn Mùi

Chi Cục trưởng CC Thuế

33

Đinh Kim Tuyên

BTĐU  Phường Phúc Thắng

34

Phó Ngọc Long

BTĐU xã Ngọc Thanh

35

Lê Thanh Sơn

 Phó Trưởng Ban tuyên giáo

36

Trương Hùng Kiên

BTĐU phường Trưng Trắc

37

Trần Văn Đức

BTĐU phường Xuân Hòa

38

Nguyễn Ngọc Trâm

BT ĐU phường Nam Viêm

Ngày đăng: 10/10/2013