Thành ủy Phúc Yên

 
Hệ thống chính trị

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Văn Mạnh

Bí Thư Thành ủy

2

Đỗ Tràng Quảng

PBT TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

3

Phan Tiến Dũng

PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4

 Nguyễn Tiến Thông

Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

5

Lê Văn Tân

UVTV, PCT UBND 

6

 

UVTV, Trưởng BTC

7

Đinh Mạnh Hùng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

8

Hoàng Trọng Lợi

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo

9

Lưu Văn Giang

UVTV, Chủ tịch MTTQ - Trưởng ban Dân vận

10

Đào Anh Dũng

PCT UBND

11

 

UVTV, Trưởng Công an

12

Nguyễn Anh Tuấn

CHT-BCHQS

13

 Lê Mạnh Linh

Chánh văn phòng 

14

Nguyễn Danh Bình

Phó CN UBKT

15

Đặng Việt Phú

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

16

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Ban Dân vận

17

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng LĐTB&XH

18

Đàm Thị Thu Hà

Chủ tịch LĐLĐ

19

Hà Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch hội Phụ nữ

20

Nguyễn Đăng Hải

Bí thư Đoàn TN

21

Nguyễn Thu Huyền

Trưởng phòng VHTT

22

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Trưởng Ban Tổ Chức

23

Nguyễn Hồng Thái

PBT - CT UBND phường Trưng Nhị

24

 

Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra

25

Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch HND

26

Vũ Quốc Bình

Chánh án Tòa án ND

27

Trương Ngọc Lương

Phó Viện trưởng VKS ND

28

Nguyễn Huy Hải 

GĐ Công ty MT&DVĐT 

29

Nguyễn Văn Mùi

Chi Cục trưởng CC Thuế

30

Đinh Kim Tuyên

BTĐU  Phường Phúc Thắng

31

Phó Ngọc Long

BTĐU xã Ngọc Thanh

32

Lê Thanh Sơn

 Phó Trưởng Ban tuyên giáo

33

Trương Hùng Kiên

BTĐU phường Trưng Trắc

34

Nguyễn Quang Vũ

BTĐU phường Xuân Hòa

35

Nguyễn Ngọc Trâm

BT ĐU phường Nam Viêm

36

 Nguyễn Thị Quỳnh Liên

BTĐU phường Tiền Châu 

37

 

 

38

 

 

 

Ngày đăng: 10/10/2013