Thành ủy Phúc Yên

 
Hệ thống chính trị

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Đ/c Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy

- Điện thoại: 

2. Đ/c Đỗ Tràng Quảng - Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố

- Điện thoại: 

3. Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

- Điện thoại: 

4. Đ/c (đang cập nhật) - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy

- Điện thoại:

5. Đ/c Lê Văn Tân - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Điện thoại: 

6. Đ/c Đinh Mạnh Hùng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT

- Điện thoại: 

7. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn  - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố

- Điện thoại: 

8. Đ/c Lưu Văn Giang - UVTV, Chủ tịch MTTQ thành phố - Trưởng ban Dân vận

- Điện thoại:

9. Đ/c (đang cập nhật)  - UVTV, Trưởng CA thành phố

- Điện thoại:

10. Đ/c Hoàng Trọng Lợi - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo

- Điện thoại: 

Ngày đăng: 10/10/2013