Thông tin cần biết

Thông Báo (18/06/2019)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 2 tháng 6/2019...

THÔNG BÁO (22/04/2019)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 14 thửa đất tại khu dân cư, dịch vụ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (19/04/2019)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Thông Báo (02/04/2019)

Các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2018 nộp giấy tờ có liên quan để được xét miễn thời gian tập sự...

Thông báo (11/03/2019)

Điểm thi phúc khảo kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và ký hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi (06/03/2019)

V/v thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi...

Thông báo tuyển lao động học tập làm việc tại nước ngoài (25/01/2019)

V/v tuyển 200 lao động đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài tháng 02 năm 2019...

THÔNG BÁO (15/01/2019)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Đôn đốc ủng hộ quỹ vì người nghèo (13/12/2018)

Ban vận động quỹ "vì người nghèo" thành phố Phúc Yên...

Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2019 (12/12/2018)

Để triển khai tốt kế hoạch sản xuất năm 2019...