Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (15/11/2019)

V/v chuyển trụ sở làm việc của Kho bạc Nhà nước Phúc Yên...

THÔNG BÁO (07/11/2019)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 11/2019...

KẾ HOẠCH (18/10/2019)

Tuyển Dụng Công Chức Chỉ Huy Trưởng Quân Sự Phường Đồng Xuân, Thành Phố Phúc Yên Năm 2019...

CÔNG VĂN (15/10/2019)

V/v thông báo danh sách doanh nghiệp dịch vụ XKLĐ kết thúc tuyển lao động trên địa bàn Vĩnh Phúc Quý IV năm 2019...

THÔNG BÁO (15/10/2019)

V/v mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đinh thị Yêu (Đinh thị Yên) tại phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên...

CÔNG VĂN (11/10/2019)

V/v Bình xét Danh hiệu Văn hóa năm 2019...

THÔNG BÁO (11/10/2019)

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất với 34 thửa đất tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đất tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, Khu Giò Sỏi, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên...

CÔNG VĂN (10/10/2019)

V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 03 năm 2019...

THÔNG BÁO (10/10/2019)

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ, KỲ 1 THÁNG 10/2019...

CÔNG VĂN (10/10/2019)

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ...