Thông tin cần biết

CÔNG VĂN (01/02/2020)

V/v Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus...

CÔNG VĂN (01/02/2020)

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra...

CÔNG VĂN (17/01/2020)

V/v tuyển 200 lao động đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài tháng 01, 02 năm 2020...

THÔNG BÁO (17/01/2020)

Chức danh và giới thiệu chữ ký ông Nguyễn Tiến Thông - Phó chủ tịch HĐND thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021...

THÔNG BÁO (17/01/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 2 tháng 01/2020...

THÔNG BÁO (17/01/2020)

Kết quả tiếp công dân kỳ 01 tháng 01/2020...

THÔNG BÁO (14/01/2020)

Về việc làm việc thứ 7 và chủ nhật...

CÔNG VĂN (13/01/2020)

V/v một số nội dung công tác kiểm soát chi năm 2019 và năm 2020...

THÔNG BÁO (10/01/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 01/2020...

QUYẾT ĐỊNH (10/01/2020)

Về việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke...