Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (03/10/2019)

V/v thông báo kết quả điểm thi kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019...

CÔNG VĂN (01/10/2019)

V/v thông báo tuyển điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản...

QUYẾT ĐỊNH (01/10/2019)

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết việc làm thành phố Phúc Yên...

VĂN BẢN (01/10/2019)

V/v tuyên truyền Cuộc thi "Sáng kiến về cộng đồng" lần thứ III...

CÔNG VĂN (26/09/2019)

V/v thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp...

THÔNG BÁO (26/09/2019)

Lịch tiếp dân định kỳ tháng 9/2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy...

CÔNG VĂN (30/08/2019)

Về việc chỉ đạo thu hoạch vụ mùa ứng phó với bão Podul...

CÔNG VĂN (30/08/2019)

Về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 4...

QUYẾT ĐỊNH (30/08/2019)

Về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...

QUYẾT ĐỊNH (30/08/2019)

Về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Xuân hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...