Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (19/08/2019)

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ, KỲ 2 THÁNG 8/2019...

THÔNG BÁO (19/08/2019)

kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 8/2019...

THÔNG BÁO (08/08/2019)

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ, KỲ 1 THÁNG 8 NĂM 2019...

KẾ HOẠCH (07/08/2019)

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG QUA THI TUYỂN...

BÁO CÁO (06/08/2019)

Công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (05/08/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...

THÔNG BÁO (26/07/2019)

Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Bà Lê Thị Thủy tại Tổ dân phố Đồng Quỳ, phường Đồng Xuân, TP Phúc Yên...

BÁO CÁO (23/07/2019)

Công tác phòng, chống bện Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông Báo (23/07/2019)

Lịch tiếp dân định kỳ tháng 7/2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy...

THÔNG BÁO (04/07/2019)

V/v điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của UBND thành phố Phúc Yên...