Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (17/01/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 2 tháng 01/2020...

THÔNG BÁO (17/01/2020)

Kết quả tiếp công dân kỳ 01 tháng 01/2020...

THÔNG BÁO (14/01/2020)

Về việc làm việc thứ 7 và chủ nhật...

CÔNG VĂN (13/01/2020)

V/v một số nội dung công tác kiểm soát chi năm 2019 và năm 2020...

THÔNG BÁO (10/01/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 01/2020...

QUYẾT ĐỊNH (10/01/2020)

Về việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke...

THÔNG BÁO (02/01/2020)

Kết quả tiếp công dân kỳ 2 tháng 12/2019...

GIẤY MỜI (02/01/2020)

Về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI để thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 14...

THÔNG BÁO (24/12/2019)

Về việc làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật...

THÔNG BÁO (20/12/2019)

Kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 12/2019...