Thông tin cần biết

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, HĐND THỊ XÃ PHÚC YÊN, KHÓA II, NHIỆM KỲ 2011 - 2020 (10/07/2017)

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2017 của HĐND thị xã, trong các ngày 11-12/7/2017, Thường trực HĐND thị xã Phúc Yên tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã tại các xã, phường. Lịch cụ thể:...

Market tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (18/07/2017)

Market tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ...

Thông báo điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 (12/06/2017)

Danh sach điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non thị xã Phúc Yên năm 2017...

Công văn Số 624/UBND-KT ngày 09/6/2017 của UBND thị xã Phúc Yên về việc lấy và tiếp thu ý kiến kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017 của thị xã Phúc Yên. (15/06/2017)

Công văn Số về việc lấy và tiếp thu ý kiến kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017 của thị xã Phúc Yên (Có dự thảo báo cáo kèm theo)...

Thông báo số 48/TB-HĐTD ngày 15/5/2017 của Hội đồng tuyển dụng UBND thị xã Phúc Yên về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 (25/05/2017)

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 (Đơn xin chấm phúc khảo bài thi đính kèm)...

Thông báo điểm thi tuyển giáo viên năm 2017 (11/05/2017)

Hội đồng thi tuyển Phúc Yên...

Thông báo về việc tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017 (17/03/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trọi Công an nhân dân về việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh CAND năm 2017; Kế hoạch số 415/KH-CAT-PX13 ngày 11/3/2017 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh CAND nă...

Mầu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2017 (09/02/2017)

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2017 kèm theo Kế hoạch Số 12/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thị xã Phúc Yên về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2017...

Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Phúc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (30/12/2016)

Bắt đầu từ 0h00, ngày 30/12/2016, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất. Nội dung trên được nêu tại Văn bản số 9359/UBND-VX ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh theo đề nghị của Sở...

Công văn số 910/BCH-PCTT ngày 27/7/2016 của BCH PCTT&TKCN UBND thị xã Phúc Yên về việc thực hiện Thông báo số 09/TB-PCTT của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh (27/07/2016)

Công văn số 910/BCH-PCTT ngày 27/7/2016 của BCH PCTT&TKCN UBND thị xã Phúc Yên về việc thực hiện Thông báo số 09/TB-PCTT của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh...