Thông tin cần biết

KẾ HOẠCH (07/08/2019)

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG QUA THI TUYỂN...

BÁO CÁO (06/08/2019)

Công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (05/08/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...

THÔNG BÁO (26/07/2019)

Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Bà Lê Thị Thủy tại Tổ dân phố Đồng Quỳ, phường Đồng Xuân, TP Phúc Yên...

BÁO CÁO (23/07/2019)

Công tác phòng, chống bện Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông Báo (23/07/2019)

Lịch tiếp dân định kỳ tháng 7/2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy...

THÔNG BÁO (04/07/2019)

V/v điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của UBND thành phố Phúc Yên...

Quyết Định (04/07/2019)

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (04/07/2019)

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 thửa đất đấu giá QSD đất và xây dựng Nhà văn hóa - Tổ dân phố số 1, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên...

Thông Báo (25/06/2019)

V/v thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp...