Thông tin cần biết

Pano tuyên truyền thành phố Phúc Yên (27/03/2018)

Pano tuyên truyền thành phố Phúc Yên...

Market tuyền truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3.2 (30/01/2018)

Market tuyền truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3.2...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 9 năm 2017) của UBND thị xã Phúc Yên (06/09/2017)

Theo quy định về ngày tiếp công dân định kỳ của UBND thị xã, hiện nay lịch tiếp công dân theo định kỳ của UBND thị xã được thực hiện vào các ngày mùng 5 và 20 hàng tháng....

Market tuyên truyền 72 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 (18/08/2017)

Market tuyên truyền 72 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9...

Thông báo về việc thẩm định kết quả thi tuyển viên chức và danh sách thí sinh trúng tuyển giáo viên sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo - UBND thị xã Phúc Yên (20/07/2017)

Danh sách thí sinh trúng tuyển giáo viên vì sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo - UBND thị xã Phúc Yên...

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, HĐND THỊ XÃ PHÚC YÊN, KHÓA II, NHIỆM KỲ 2011 - 2020 (10/07/2017)

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2017 của HĐND thị xã, trong các ngày 11-12/7/2017, Thường trực HĐND thị xã Phúc Yên tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã tại các xã, phường. Lịch cụ thể:...

Market tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (18/07/2017)

Market tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ...

Thông báo điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 (12/06/2017)

Danh sach điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non thị xã Phúc Yên năm 2017...

Công văn Số 624/UBND-KT ngày 09/6/2017 của UBND thị xã Phúc Yên về việc lấy và tiếp thu ý kiến kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017 của thị xã Phúc Yên. (15/06/2017)

Công văn Số về việc lấy và tiếp thu ý kiến kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017 của thị xã Phúc Yên (Có dự thảo báo cáo kèm theo)...

Thông báo số 48/TB-HĐTD ngày 15/5/2017 của Hội đồng tuyển dụng UBND thị xã Phúc Yên về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 (25/05/2017)

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 (Đơn xin chấm phúc khảo bài thi đính kèm)...