Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (14/05/2020)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia thi vòng 1 kỳ thi Tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

THÔNG BÁO (14/05/2020)

Điều chỉnh Kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

KẾ HOẠCH (14/05/2020)

Điều chỉnh Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND thành phố Phúc Yên về tuyển dụng giáo viên Tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

QUYẾT ĐỊNH (13/05/2020)

V/v cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke...

THÔNG BÁO (08/05/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 5/2020...

THÔNG BÁO (08/05/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 5/2020...

CÔNG VĂN (24/04/2020)

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 22/4/2020...

CÔNG VĂN (19/04/2020)

V/v tập trung cao độ triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất....

CÔNG VĂN (16/04/2020)

V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực CP chiều ngày 13/4/2020 về phòng, chống dịch covid-19...

CÔNG VĂN (10/04/2020)

V/v Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tăng cường xử lý vi phạm quy định về phòng dịch Covid - 19 trên địa bàn...