Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (15/01/2019)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Đôn đốc ủng hộ quỹ vì người nghèo (13/12/2018)

Ban vận động quỹ "vì người nghèo" thành phố Phúc Yên...

Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2019 (12/12/2018)

Để triển khai tốt kế hoạch sản xuất năm 2019...

Hồ sơ tuyển dụng vien chức năm 2018 (05/12/2018)

Hồ sơ tuyển dụng vien chức năm 2018...

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (01/12/2018)

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Thông báo số 26/TB-TNMT ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 30 thửa đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất thuộc TDP Xuân Mai phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (15/10/2018)

Thông báo số 26/TB-TNMT ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 30 thửa đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất thuộc TDP Xuân Mai phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 10/2018 (05/10/2018)

Ngày 5/10/2018 (Thứ Sáu), tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố, địa chỉ số 21-23 phố Trưng Trắc, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên (bắt đầu từ 7h30’), lãnh đạo UBND thành phố (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 10/2018...

Công bố Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đại Lải - khu B (29/09/2018)

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đại Lải - Khu B tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)...

Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão MangKhut (14/09/2018)

Khả năng cao siêu bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng từ 17 đến 19/9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão, từ ngày 17 đến 19/8, ở Bắc Trung Bộ có mưa rất to....