Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (26/10/2020)

Triệu tập thí sinh xét tuyển bổ sung kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

THÔNG BÁO (19/08/2020)

Kết quả thi vòng 2 và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

CÔNG VĂN (13/08/2020)

Về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu...

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2 (05/08/2020)

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020...

KẾT QUẢ THI VÒNG 2 (23/07/2020)

Kết quả thi vòng 2 giáo viên mầm non năm 2020...

THÔNG BÁO (22/07/2020)

Danh sách thí sinh đạt các tiêu chuẩn xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non thành phố Phúc Yên năm 2020...

KẾ HOẠCH (17/07/2020)

Xét tuyển giáo viên tiểu học theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ...

THÔNG BÁO (08/07/2020)

Nội dung tài liệu xét tuyển vòng 2- kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020...

THÔNG BÁO (03/07/2020)

Danh sách thí sinh trúng tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

THÔNG BÁO (01/07/2020)

Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2020-vòng 1...