Thông tin cần biết

Thông báo giờ làm việc mùa đông (18/10/2021)

Quy định giờ làm việc mùa đông đối với ới các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Lịch tiếp công dân kỳ 2 tháng 10/2021 của chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (18/10/2021)

Ngày 20/10/2021 Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân kỳ 2 tháng 10/2021...

Danh sách người phát ngôn cấp xã, phường thành phố Phúc Yên (19/10/2021)

Thành phố Phúc Yên công bố danh sách người phát ngôn cấp xã, phường trên địa bàn, thực hiện theo văn bản số: 1713/STTTT-TTBCXB của Sở thông tin và truyền thông Vĩnh Phúc về việc cập nhật, cung cấp danh sách Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị....

Thông báo kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 10/2021 (18/10/2021)

Thông báo kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 10/2021...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung ôn thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Phúc Yên năm 2021 (14/10/2021)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung ôn thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Phúc Yên năm 2021...

Thông báo lịch tiếp công dân kỳ 1 tháng 10 của Chủ tịch UBND thành phố (11/10/2021)

Thông báo lịch tiếp công dân kỳ 1 tháng 10 của Chủ tịch UBND thành phố...

Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Phúc Yên đợt 9 năm 2021 (24/09/2021)

Kế hoạch số: 174/KH-BCĐ của BCĐ chiến dịch tiêm Vắcxin phòng về tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Phúc Yên đợt 9 năm 2021...

Infographic: Thiết chế để xây dựng thôn, xóm, làng, tổ dân phố là “vùng xanh” trong phòng, chống Covid-19 (22/09/2021)

Infographic: Thiết chế để xây dựng thôn, xóm, làng, tổ dân phố là “vùng xanh” trong phòng, chống Covid-19...

Thủ tục, điều kiện qua chốt kiểm dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/09/2021)

Thủ tục, điều kiện qua chốt kiểm dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Văn bản số về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND, 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (21/09/2021)

Văn bản số: 1881/UBND-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND, 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc...