Thông tin cần biết

Thông báo (11/03/2019)

Điểm thi phúc khảo kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và ký hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi (06/03/2019)

V/v thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi...

Thông báo tuyển lao động học tập làm việc tại nước ngoài (25/01/2019)

V/v tuyển 200 lao động đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài tháng 02 năm 2019...

THÔNG BÁO (15/01/2019)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Đôn đốc ủng hộ quỹ vì người nghèo (13/12/2018)

Ban vận động quỹ "vì người nghèo" thành phố Phúc Yên...

Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2019 (12/12/2018)

Để triển khai tốt kế hoạch sản xuất năm 2019...

Hồ sơ tuyển dụng vien chức năm 2018 (05/12/2018)

Hồ sơ tuyển dụng vien chức năm 2018...

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (01/12/2018)

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Thông báo số 26/TB-TNMT ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 30 thửa đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất thuộc TDP Xuân Mai phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (15/10/2018)

Thông báo số 26/TB-TNMT ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 30 thửa đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất thuộc TDP Xuân Mai phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 10/2018 (05/10/2018)

Ngày 5/10/2018 (Thứ Sáu), tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố, địa chỉ số 21-23 phố Trưng Trắc, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên (bắt đầu từ 7h30’), lãnh đạo UBND thành phố (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 10/2018...