Thông tin cần biết

THÔNG BÁO (04/07/2019)

V/v điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của UBND thành phố Phúc Yên...

Quyết Định (04/07/2019)

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (04/07/2019)

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 thửa đất đấu giá QSD đất và xây dựng Nhà văn hóa - Tổ dân phố số 1, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên...

Thông Báo (25/06/2019)

V/v thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp...

Thông báo (25/06/2019)

V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức...

Lịch tiếp dân tháng 6/2019 (25/06/2019)

Lịch tiếp dân định kỳ tháng 6/2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy...

Thông Báo (18/06/2019)

Lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 2 tháng 6/2019...

THÔNG BÁO (22/04/2019)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 14 thửa đất tại khu dân cư, dịch vụ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (19/04/2019)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Thông Báo (02/04/2019)

Các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2018 nộp giấy tờ có liên quan để được xét miễn thời gian tập sự...