Nếp sống văn minh đô thị

Ra quân trật tự đô thị phường Trưng Nhị (06/12/2016)

Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, chấm dứt tình trạng họp chợ tự phát trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Trưng Nhị góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, sáng ngày 05.12.2016 Đội trật tự đô thị thị xã Phúc Yên đã tổ chức ra quân để lập lại trật tự đô thị....

HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 tại xã Tiền Châu (29/11/2016)

Sáng ngày 29/11/2016, Ban giám sát HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 20...

Hội đồng nhân dân thị xã Phúc yên giám sát UBND phường Trưng Trắc về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn (25/11/2016)

Sáng ngày 25/11/2016, tại trụ sở UBND phường Trưng Trắc, Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Phúc yên đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện nghị quyết 01-NQ/TU ngày 13/01/2016 của BCH Đảng bộ Thị xã Phúc Yên về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đ...

Ban giám sát HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của Phòng Quản lý đô thị thị xã (25/11/2016)

Chiều ngày 24/11/2016, Ban giám sát HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2...

Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của thị xã họp nghe UBND thị xã và các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị (04/11/2016)

Sáng ngày 4/11/2016, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của thị xã họp nghe UBND thị xã và các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đ...

Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống thực hiện nếp sống văn minh đô thị (21/10/2016)

Thị xã Phúc Yên là đô thị có tốc độ phát triển công nghiệp, dịch vụ mạnh, giữ một vị trí chiến lược cả về công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Song song với sự phát triển mạnh mẽ đó, vấn đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo môi trường cũ...

Sự phát triển của các khu đô thị tạo diện mạo mới cho thị xã Phúc Yên (20/10/2016)

Đô thị Phúc Yên chính thức được thành lập vào ngày 31/10/1905 và là tỉnh lỵ của tỉnh Phúc Yên. 111 năm thành lập và phát triển, Phúc Yên đã có nhiều lần chia tách, sáp nhập và chuyển cấp đơn vị hành chính song Phúc Yên thực sự phát triển mạnh mẽ, đột phá...

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Trưng Trắc (20/10/2016)

Như chúng ta đã biết, nếp sống văn hóa – văn minh đô thị là nếp sống theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị, công nghiệp phát triển. Xu hướng và tốc độ đô...

Ra quân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Đồng Xuân (30/08/2016)

Thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ thị xã và kế hoạch số 43 của UBND Thị xã Phúc Yên về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016-2020”, nhằm chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, c...

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể (15/08/2016)

Ngày 15/8/2016, đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Thị xã đã tiến hành kiểm tra một số bếp ăn tập thể, nhà hàng, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn thị xã....