Nếp sống văn minh đô thị

Thị xã Phúc Yên tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã (22/04/2017)

Ngày 22,23/4/2017, thị xã Phúc Yên tổ chức 02 tổ công tác do 02 đồng chí Phó ban chỉ đạo giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông thị xã: đồng chí Lê Văn Tân- Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Huyến- T...

Phường Hùng Vương triển khai kế hoạch 48 của UBND thị xã về Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã (20/04/2017)

Thực hiện kế hoạch 48/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thị xã Phúc Yên về việc Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã, UBND phường Hùng Vương đã xây dựng Kế hoạch số 32/ KH-UBND...

Ra quân trật tự đô thị phường Trưng Nhị (06/12/2016)

Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, chấm dứt tình trạng họp chợ tự phát trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Trưng Nhị góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, sáng ngày 05.12.2016 Đội trật tự đô thị thị xã Phúc Yên đã...

HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 tại xã Tiền Châu (29/11/2016)

Sáng ngày 29/11/2016, Ban giám sát HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 20...

Hội đồng nhân dân thị xã Phúc yên giám sát UBND phường Trưng Trắc về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn (25/11/2016)

Sáng ngày 25/11/2016, tại trụ sở UBND phường Trưng Trắc, Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Phúc yên đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện nghị quyết 01-NQ/TU ngày 13/01/2016 của BCH Đảng bộ Thị xã Phúc Yên về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đ...

Ban giám sát HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của Phòng Quản lý đô thị thị xã (25/11/2016)

Chiều ngày 24/11/2016, Ban giám sát HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2...

Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của thị xã họp nghe UBND thị xã và các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị (04/11/2016)

Sáng ngày 4/11/2016, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của thị xã họp nghe UBND thị xã và các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đ...

Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống thực hiện nếp sống văn minh đô thị (21/10/2016)

Thị xã Phúc Yên là đô thị có tốc độ phát triển công nghiệp, dịch vụ mạnh, giữ một vị trí chiến lược cả về công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Song song với sự phát triển mạnh mẽ đó, vấn đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo môi trường cũ...

Sự phát triển của các khu đô thị tạo diện mạo mới cho thị xã Phúc Yên (20/10/2016)

Đô thị Phúc Yên chính thức được thành lập vào ngày 31/10/1905 và là tỉnh lỵ của tỉnh Phúc Yên. 111 năm thành lập và phát triển, Phúc Yên đã có nhiều lần chia tách, sáp nhập và chuyển cấp đơn vị hành chính song Phúc Yên thực sự phát triển mạnh mẽ, đột phá...

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Trưng Trắc (20/10/2016)

Như chúng ta đã biết, nếp sống văn hóa – văn minh đô thị là nếp sống theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị, công nghiệp phát triển. Xu hướng và tốc độ đô...