Bản tin thị xã

Hội CCB phường Đồng Xuân xây dựng tổ chức hội vững mạnh (11/04/2017)

Hội Cựu chiến binh(CCB) phường Đồng Xuân có 402 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội Cựu chiến binh phường Đồng Xuân đã tích cực, chủ động triển khai phong trào công tác hội, xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh, toàn diện góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của p...

Hội Cựu chiến binh phường Xuân Hòa tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị (11/04/2017)

Phường Xuân Hòa là một đô thị trẻ có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Phúc Yên trong tương lai. Xuân Hòa là điểm hội tụ giao thoa văn hóa truyền thống của nhiều vùng miền, ngoài người dân gốc...

Hội CCB phường Trưng Trắc phát huy truyền thống xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh (11/04/2017)

Hội Cựu chiến binh phường Trưng Trắc sau 13 năm thành lập đã có sự lớn mạnh cả về tổ chức và chất lượng hội viên. Các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tư tưở...

Hội Cựu chiến binh thị xã Phúc Yên phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" (10/04/2017)

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Phúc Yên tự hào vì những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác hội; đoàn kết, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà...

Hội cựu chiến binh thị xã thực hiện tốt vai trò là thành viên của MTTQ (10/04/2017)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy,MTTQ thị xã Phúc Yên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nh...

Hội nạn nhân chất độc da cam Thị xã Phúc Yên nỗ lực chung tay xoa dịu nỗi đau da cam (08/12/2016)

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng nỗi đau của cuộc chiến như vẫn còn như nguyên vẹn, vẫn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống hiện tại của những thế hệ nạn nhân da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Phúc Yên được thành lập với nh...

Công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Phúc Yên vững mạnh (08/12/2016)

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sau khi thị xã Phúc Yên hoạt động theo đơn vị hành chính mới năm 2004, công tác giáo dục tư tưởng đã được Đảng bộ thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đ...

MTTQ thị xã Phúc Yên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (08/12/2016)

“Lịch sử đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta bất luận trong hoàn cảnh nào, đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang”. N...

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2016 (08/12/2016)

1. Sản xuất công nghiệp, xây dựng Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đạt 63.905 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 3,5% so với cùng, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp trong nước đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 8,1%; công nghiệp có...

Phúc Yên xây dựng nếp sống văn minh đô thị - Hy vọng và chờ đợi (01/11/2016)

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị chính là xây dựng thói quen, hành vi ứng xử của con người theo các chuẩn mực giá trị của văn hóa, đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị. Đây không phải là vấn đề cũ nhưng cũng k...