Kinh Tế

Đảng bộ phường Nam Viêm chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội 22/05/2020

Với phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong những năm qua, Đảng ủy phường Nam Viêm đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạn...

Thông tin cần biết

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2 05/08/2020

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020...

Văn Hóa - Xã Hội

ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN 01/08/2020

Cách đây 90 năm, ngày 1/8/1930 Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò nhiệm vụ được phân công đã tiến hành xuất bản cuốn tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8/1930” kêu gọi nhân d...

An ninh Quốc phòng

Hội thi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi lần thứ I năm 2020. 16/07/2020

Ngày 16/7/2020, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc Yên tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi lần thứ I năm 2020....

Nếp sống văn minh đô thị

Chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Phúc Yên 21/07/2020

Những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phúc Yên đã và đang khẩn trương tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại...