Thời sự tổng hợp

Dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng giảm, tránh lơ là, chủ quan 16/09/2019

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) của các cấp, ngành, địa phương và người dân, tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm....

Kinh Tế

Vĩnh Phúc- vóc dáng tỉnh công nghiệp 30/08/2019

Thực hiện lời căn dặn của Người: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta…”, sau 22 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã vượt qua khó khăn, thách thức, t...

Thông tin cần biết

CÔNG ĐIỆN 01/09/2019

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI...

Văn Hóa - Xã Hội

NHÌN LẠI DẤU ẤN MỘT PHONG TRÀO 17/09/2019

Hội CCB thành phố Phúc Yên đã hoàn thành Đại hội phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ III năm 2014-2019 theo đúng kế hoạch. 5 năm qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong lực lượng CCB thành...

An ninh Quốc phòng

Lực lượng nòng cốt trong xử trí các tình huống tại cơ quan, doanh nghiệp 29/08/2019

Thành phố Phúc Yên là địa phương có nhiều cơ quan và doanh nghiệp của Trung ương và địa phương, khi có các tình huống khẩn cấp, lực lượng tự vệ là lực lượng nòng cốt trong phối hợp, bảo vệ an ninh chí...

Nếp sống văn minh đô thị

Tuổi trẻ Phúc Yên chung tay xây dựng đô thị văn minh 05/09/2019

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong quá trình xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn, những năm qua, Thành đoàn Phúc Yên đã triển khai tổ chức nhiều hoạt...