Chuyên đề xây dựng nông thôn mới

Thẩm định xã Ngọc Thanh đạt chuẩn NTM năm 2017 04/04/2017

Sáng 3/4/2017, Đoàn Thẩm định số 2, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đã tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016 tại xã Ngọc Thanh. Đồng chí Trầ...

Thông tin cần biết

Thông báo về việc tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017 17/03/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trọi Công an nhân dân về việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh CAND năm 2017; Kế hoạch số 415/KH-CAT-PX13 ngày 11/3/2017...

An ninh Quốc phòng

Đại hội trù bị Hội cựu chiến binh thị xã Phúc Yên lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022 12/04/2017

Chiều ngày 12/4/2017, Hội cựu chiến binh thị xã Phúc Yên tổ chức cho 186 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh thị xã tham dự Đại hội cựu chiến binh thị xã Phúc Yên lần thứ IV, nh...

Bản tin thị xã

Hội CCB phường Trưng Trắc phát huy truyền thống xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh 11/04/2017

Hội Cựu chiến binh phường Trưng Trắc sau 13 năm thành lập đã có sự lớn mạnh cả về tổ chức và chất lượng hội viên. Các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo...