Văn Hóa - Xã Hội

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Phân đường Việt Thành Karate - do Shotokan Việt Nam 06/03/2018

Chiều ngày 04/3/2018, Phân đường Việt Thành Karate - do Shotokan Việt Nam tại phường Xuân Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (04/3/1993 - 04/3/2018)....

Nếp sống văn minh đô thị

Công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Mậu Tuất và việc nâng cao ý thức bảo vệ của người dân 13/02/2018

Trong những ngày này, trên khắp các tuyến đường và khu vực trung tâm thị xã Phúc Yên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những thay lớn trong công tác chỉnh trang đô thị; không khí vui tươi, phấn khởi đa...