Thời sự tổng hợp

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm 1 năm 2019 14/11/2019

Ngày 14/11/2019, Thành ủy Phúc Yên tổ chức chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019, Cụm 1 gồm 04 đơn vị: Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố,Đảng bộ Công an thành phố...

Kinh Tế

Vĩnh Phúc- vóc dáng tỉnh công nghiệp 30/08/2019

Thực hiện lời căn dặn của Người: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta…”, sau 22 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã vượt qua khó khăn, thách thức, t...

Thông tin cần biết

THÔNG BÁO 15/11/2019

V/v chuyển trụ sở làm việc của Kho bạc Nhà nước Phúc Yên...

Văn Hóa - Xã Hội

Thành phố Phúc Yên tăng cường giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh 13/11/2019

Những năm gần đây, ý thức chấp hành an toàn giao thông (ATGT) của học sinh trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để xây dựng văn hóa giao thông trong học đường, giảm thiểu tối đa tai...

An ninh Quốc phòng

Lực lượng nòng cốt trong xử trí các tình huống tại cơ quan, doanh nghiệp 29/08/2019

Thành phố Phúc Yên là địa phương có nhiều cơ quan và doanh nghiệp của Trung ương và địa phương, khi có các tình huống khẩn cấp, lực lượng tự vệ là lực lượng nòng cốt trong phối hợp, bảo vệ an ninh chí...

Nếp sống văn minh đô thị

Tuổi trẻ Phúc Yên chung tay xây dựng đô thị văn minh 05/09/2019

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong quá trình xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn, những năm qua, Thành đoàn Phúc Yên đã triển khai tổ chức nhiều hoạt...