Thời sự tổng hợp

Giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã Cao Minh 20/10/2020

Sáng ngày 16/10/2020, Ban Pháp chế HĐND thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị giám sát công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa...

Kinh Tế

Đảng bộ phường Nam Viêm chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội 22/05/2020

Với phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong những năm qua, Đảng ủy phường Nam Viêm đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạn...

Thông tin cần biết

THÔNG BÁO 19/08/2020

Kết quả thi vòng 2 và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020...

Văn Hóa - Xã Hội

Giữ gìn làn điệu Soọng cô ở đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Ngọc Thanh 12/10/2020

Ngọc Thanh là xã miền núi duy nhất của thành phố Phúc Yên, có trên 46 % đồng bào dân tộc là người dân tộc Sán Dìu sinh sống. Cũng như những dân tộc anh em khác, đồng bào dân tộc Sán Dìu nơi đây có tiế...

An ninh Quốc phòng

NGOẠI KHÓA “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020” 21/09/2020

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ là một trong những nội dung quan trọng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được kết...

Nếp sống văn minh đô thị

Chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Phúc Yên 21/07/2020

Những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phúc Yên đã và đang khẩn trương tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại...