Thời sự tổng hợp

Thăm, tặng quà chúc mừng các giáo xứ nhân dịp Lễ Phục sinh 18/04/2019

Sáng 18/4/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên tổ chức đoàn đại biểu thăm, tặng quà chúc mừng các họ giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Lễ Phục sinh. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Ph...

Kinh Tế

Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 18/04/2019

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ qua Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Kết luận số 61-KL/TW...

Thông tin cần biết

THÔNG BÁO 19/04/2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Văn Hóa - Xã Hội

Lịch sử, ý nghĩa các ngày 30/4 và 1/5 10/04/2019

Cách đây 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một...

An ninh Quốc phòng

Khen thưởng công dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm 05/03/2019

Để kịp thời động viên quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở, Giám đốc Công an tỉnh vừa quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 công dâ...

Nếp sống văn minh đô thị

Phúc Yên: Tăng cường thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị 06/03/2019

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01-NQ/TU ngày 13/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn mi...