Thời sự tổng hợp

Quyết liệt, đồng lòng và trách nhiệm - Yếu tố then chốt dập đốm lửa Covid-19 ở Vĩnh phúc 20/02/2020

Trong lúc Covid-19 trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp thì tại Vĩnh Phúc, địa phương có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhất Việt Nam, nơi được coi là tâm dịch của cả nước lại có những t...

Kinh Tế

Thành phố Phúc Yên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 18/02/2020

Công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước ta, là một trong những chương trình, mục tiêu quốc gia, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của hệ...

Thông tin cần biết

THÔNG BÁO 20/02/2020

Lịch tiêp công dân định kỳ, kỳ 2 tháng 02/2020...

Văn Hóa - Xã Hội

Phường Hùng Vương: Tích cực chuẩn bị cho đại hội 19/02/2020

Hiện nay, Ðảng ủyphường Hùng Vương đang tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho đại hội, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các văn kiện, công tác nhân sự cũng như cá...

An ninh Quốc phòng

Phúc Yên hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. 12/02/2020

Vậy là 173 thanh niên của thành phố Phúc Yên đã chính thức tham gia lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành phố Phúc Yên đã h...

Nếp sống văn minh đô thị

Góp sức trẻ xây dựng đô thị văn minh 07/02/2020

Góp sức xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp, những năm qua, Thành đoàn Phúc Yên tích cực triển khai phong trào “Thanh niên chung sức xây dựng văn minh đô thị” với nhiều chương trình, hoạt động ý ngh...